24 Nov, 2015

New promotion

30 listopada 2015 kończą się testy „BETA” Renderowni Świerk i tym samym kończy się okres szczególnej promocji na nasze usługi. Bardzo dziękujemy wszystkim użytkownikom za pomoc w wykryciu i wskazaniu drobnych błędów i zacięć w naszym automatycznym serwisie. Od 1 grudnia 2015 rozpoczynamy okres regularnego świadczenia naszych usług.

Co prawda Renderownia Świerk działa już bez żadnych zacięć, ale nadal utrzymują się pewne braki funkcjonalne w stosunku do umowy z Państwem, czyli zapisów Regulaminu Renderowni Świerk.

  • Ustalanie preferowanego sposobu otrzymywania informacji i komunikatów.
  • Określanie zakresu, które z informacji i komunikatów Użytkownik chce otrzymywać.
  • Możliwość płatności kartą lub e-przelewem i natychmiastowa dostępność Renderbonów po zapłacie.
  • Możliwość dodawania nowych Użytkowników z tej samej firmy i tworzenia wspólnych pul Renderbonów dla grup Użytkowników.
  • Wgląd w zestawienie Usług wykonanych na zlecenie Użytkownika z podaniem wszystkich szczegółów czasu i kosztu wykonania usługi.
  • Automatyzacja składania reklamacji – dedykowany formularz zgłoszenia.
  • Automatyzacja rezerwacji dodatkowej powierzchni dyskowej i/lub czasu przechowywania danych.

Chcąc skompensować Państwu ewentualne niedogodności wynikające z wyżej wymienionych braków funkcjonalnych oferujemy Państwu nową promocję w wysokości 65%. Promocja ta będzie trwać od 1 grudnia 2015 r. do 31 maja 2016 r. Cennik Renderowni Świerk, jaki będzie obowiązywał w tym okresie jest do pobrania tutaj.

 

Renderownia Świerk Team