Plugin

Dedykowany plugin 3ds Max integrujący funkcjonalność serwisu automatycznego Renderowni Świerk w środowisku 3ds Max.

Instalacja:

  • Plugin współpracuje z 3ds Max w wersjach 2015 i 2016
  • Pobierz archiwum zip z pluginem: renderownia_plugin.zip
  • Rozpakuj archiwum - wystarczy otworzyć w eksploratorze plików
  • Uruchom instalator: setup_render_*.exe
  • Wybierz język interfejsu użytkownika pluginu: polski lub angielski
  • W przypadku zainstalowanych kilku wersji 3ds Max wybierz z listy tą dla której plugin ma zostać zainstalowany (aby zainstalować plugin dla kilku wersji 3ds Max procedurę instalacji należy przeprowadzić dla każdej z nich z osobna)
  • Wybierz katalog w którym mają zostać zainstalowane dodatkowe pliki pluginu (proponujemy zostawić domyślny)
  • Po zakończeniu instalacji uruchom 3ds Max. W menu "Rendering" pojawi się nowa opcja "Submit job to Renderownia Swierk"

Znane problemy związane z plugin-em i ich rozwiązania opisane są w FAQ.

 

 


 

 

 Regulaminy

 Wcześniejsze wersje:

 


 

 

 Cenniki

 

 


 

 

 Inne