Renderownia Świerk jest prowadzona, w ramach pomocniczej działalności gospodarczej, przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (KRS 0000171393, REGON 001024043, NIP 532-010-01-25).

Usługi Renderowni Świerk są świadczone zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu prawidłowego korzystania z Renderowni Świerk wymagana jest akceptacja Regulaminu Renderowni Świerk. Dokumentem uzupełniającym Regulamin jest Cennik.

NCBJ zapewnia profesjonalny standard staranności przy świadczeniu Usługi, w szczególności oznacza to standardy niezawodności funkcjonowania serwisu oraz standardy zachowania poufności przetwarzanych danych. Szanujemy prawa własności intelektualnej naszych Klientów i tego samego oczekujemy odnośnie naszych praw.

Przetwarzane danych osobowych podanych przez Użytkowników Renderowni Świerk odbywa się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest NCBJ. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Renderowni Świerk. Podstawą formalnoprawną przetwarzania tych danych jest zawarta umowa (akceptacja Regulaminu Renderowni Świerk.) Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.