Korzystanie z usług

 1. Ile kosztuje usługa renderingu? Na stronie jest podanych kilka cen i trudno się w tym zorientować.

  Przedpłaty za rendering pobierane są w formie zamówień na tak zwane Renderbony. Efektywny koszt obliczeń zależy od trzech czynników: dwa zależą od decyzji Klienta, a jeden to okresowe promocje ogłaszane przez Renderownię Świerk. Klient decyduje po jakiej cenie zamawia Renderbony – i tu, przy zamówieniach hurtowych, może zaoszczędzić do 60% – oraz wybiera priorytet dla każdego zadania obliczeniowego – cena „Premium” jest większa o 75% od ceny „Standard”.

  Ilustrację, jak działa nasz cennik można znaleźć tutaj.

 2. Jak można się z wami skontaktować? Na stronie nie znalazłem żadnego numeru telefonu ani adresu e-mail?

  Najskuteczniejszą i najszybszą formą kontaktu z nami jest wypełnienie formularza kontaktu na naszej stronie. Przekazana wiadomość jednocześnie trafia do kilku osób i gwarantuje możliwie szybką reakcję odpowiedniej osoby. Jeśli przekazana nam sprawa wymaga czasu, na bieżąco informujemy Klienta o jej statusie.

 3. Mam pilną pracę. Zamówiłem Renderbony ale przelew na wasze konto jeszcze nie dotarł. Co można zrobić?

  Planujemy uruchomienie płatności kartą lub e-przelewem. Do tego czasu można przyspieszyć dostępność Renderbonów przesyłając do nas bankowe potwierdzenie dokonanego przelewu. Więcej na temat procedury można przeczytać tutaj.


Przygotowanie sceny

 1. W jaki sposób przygotować projekt i ustawienia aby zostały wyrenderowane oprócz zwykłego passu RGB passy typu „Vray Object ID” lub „Vray Global Illumination”?

  Tu wystarczy w ustawieniach renderera VRay ustawić które tzw. „render elements” mają być wyrenderowane tak jak by Pan/Pani miał/a to robić na maszynie u siebie nawet ze ścieżkami lokalnymi. Zapisany tak projekt przesyła Pan/Pani do nas i „elements” dostaje Pan/Pani w paczce z wynikami w folderze passes.

 2. Czy istnieje możliwość renderowania prepassów i ewentualnie jak to ustawić?

  Istnieje taka możliwość. Ponownie ustawia Pan/Pani w VRay wszystko tak jakby miał Pan/Pani renderować u siebie (opcje, ścieżki itp). W opcjach GI ustawia Pan/Pani "Animation (prepass)". Tak zapisany projekt przesyła Pan/Pani do nas w naszym interfejsie zaznaczając opcję "Prepass animation" (checkbox pod wyborem formatu outputu).

 3. Dlaczego moja scena ma niewłaściwy kolor?

  Zazwyczaj odpowiedzialny będzie niewłasciwy balans bieli. Ma on szczególnie znaczenie gdy wykorzystujemy do renderowania sceny "VRay Physical Camera". Istnieje mnóstwo tutoriali opisujących jak ustawic poprawny balans bieli.

  Oto jeden z nich: http://www.evermotion.org/tutorials/show/8350/setting-camera-white-balance-for-v-ray.

  Problem ten pojawia się też gdy renderujemy scenę zapisaną w starszej wersji 3ds Max (2014, 2015) w naszym serwisie. VRay gdy wspólpracuje z 3ds Max 2016 lub nowszym wykorzystuje ustawienia "Exposure Control" z 3ds Max. Aby uzyskać takie same ustawienia sceny jak w starszej wersji należy w zakładce "Environment" wybrać opcję "no exposure control".


Plugin

 1. Dlaczego plugin startuje bardzo powoli?

  Za powolny start plugin-u odpowiedzialny jest błąd w bibliotece SSL zawartej w implementacji języka python która dostarczona jest z 3ds Max ("SSL Python Heap Walk Bug"). Dotyczy on wszystkich plugin-ów 3ds Max które nawiązują szyfrowane połączenia HTTPS.

  Problem objawia się długim okresem oczekiwania na pierwszy start plugin-u po uruchomieniu 3ds Max. Szczegóły dotyczące błędu można poznać tutaj.

  Rozwiązaniem problemu jest zamiana biblioteki SSL na aktualną:

  - Wykonujemy kopię zapasową pliku: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2015\python\DLLs\_ssl.pyd

  - Pobieramy aktualną wersję biblioteki: renderownia_plugin_3dsmax_patch.zip

  - Zamieniamy plik: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2015\python\DLLs\_ssl.pyd na nową wersję wypakowaną z popranego archiwum.

 2. Brakujący wpis w menu "Rendering" po instalacji plugin-u

  Dla 3ds Max 2016 w niektórych sytuacjach po instalacji plugin-u w menu "Rendering" nie jest dostępna nowa opcja "Submit job to Renderownia Swierk".

  Spowodowane jest to zazwyczaj błędami w lokalnych skryptach uruchamianych przy startcie 3ds Max które blokują wywołanie skryptu Renderowni.

  W chwili obecnej problem można obejść wywołując skrypt Renderowni ręcznie:

  Scripting -> Run Script ... -> C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016\stdplugs\stdscripts\RenderowniaSubmit.max