Mając na celu stworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju polskiej produkcji filmowej z jednej strony oraz promocję dobrego imienia i marki NCBJ z drugiej strony, Państwowy Instytut Sztuki Filmowej (PISF) i NCBJ postanowiły współpracować w ramach "Programu Sponsorskiego NCBJ Polskiej Sztuki Filmowej", w ramach którego beneficjenci Programów Operacyjnych PISF mają możliwość korzystania z usług oferowanych przez serwis obliczeniowy „Renderownia Świerk” na preferencyjnych warunkach.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami stosowanymi przez PISF, kwotowa wartość zaoszczędzonych przez producenta środków, dzięki zniżkom udzielonym na usługi Renderowni Świerk, może stanowić pochodzący od sponsora wkład własny producenta.

W ramach tego Programu NCBJ umożliwia renderowanie animacji 3D na potrzeby produkcji filmów animowanych i serii animowanych oraz efektów specjalnych dla filmów fabularnych. Uzyskanie preferencyjnych warunków przy korzystaniu z usług Renderowni Świerk jest uzależnione od wyrażenia przez producenta zgody na opublikowanie na stronach internetowych NCBJ i Renderowni Świerk, informacji o sponsorowanej w ten sposób produkcji filmowej.

W ramach nawiązanej współpracy z PISF, NCBJ zobowiązał się stale rozwijać zakres usług świadczonych przez Renderownię Świerk i dostosowywać je do wymagań profesjonalnej produkcji filmowej dotowanej przez PISF, a także zwiększać wydajność Renderowni Świerk reagując na wzrastające zapotrzebowanie ze strony beneficjentów, tak by usługi świadczone przez Renderownię Świerk miały dla nich realną wartość.

Osoby zainteresowane dalszymi informacjami, w szczególności P.T. Beneficjentów Programów Operacyjnych PISF prosimy o przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.