Podstawową usługą Renderowni Świerk jest rendering animacji 3D z wykorzystaniem 3ds max i V-Ray na wysokowydajnym klastrze HPC (ang. High Performance Computing) zlokalizowanym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. Nasz superkomputer wykorzystuje masowo równoległe przetwarzanie danych i dostęp do dużej i szybkiej pamięci operacyjnej (128 GB na serwer) oraz masowej (SSD, NAS).

Można z nich korzystać składając zlecenie wykonania zadania obliczeniowego wprost ze stron Renderownia.pl, po uprzednim przesłaniu kompletu potrzebnych danych wejściowych. Istnieje także mozliwość przesłania zadania obliczeniowego wprost z własnej, lokalnej instalacji 3ds max (plugin).

Dla Klientów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej zapewniamy możliwość zarządzania grupami Użytkowników i kosztami obliczeń. Np. każdy dział w firmie / projekt może dysponować osobną pulą Renderbonów na realizowane przez siebie produkcje.

Ceny i zasady płatności opisane są tutaj. Szczegółowy opis jak działa serwis automatyczny można znaleźć tutaj, lub w zakładce "często zadawane pytania".