14 Oct, 2015

"BETA" Tests

Wszystko powinno działać jak najbardziej poprawnie, jednak nie jest jeszcze dostępna pełna funkcjonalność dla Użytkowników, w szczególności w okresie testów „BETA”, postanowienia Regulaminu Renderowni Świerk mają zastosowanie w zakresie ograniczonym dostępną funkcjonalnością. Z tego względu, w czasie trwania testów, cena renderowania jest dziesięciokrotnie obniżona – upust wynosi 90%!

W konsekwencji przysługująca każdemu nowemu Klientowi darmowa pula 10 Renderbonów o wartości nominalnej 100 zł ma „siłę nabywczą” równą 1000 zł. Te warunki będą obowiązywać do końca listopada 2015 r. Zapraszamy do korzystania!

Poniżej przedstawiamy listę zaplanowanych rozszerzeń funkcjonalności. Bardzo prosimy o kontakt i wypowiedź, które z planowanych funkcji są najbardziej potrzebne i powinniśmy się nimi zająć w pierwszej kolejności.

 1. Inne (darmowe) oprogramowanie do renderowania: Blender, Cycles, Yafaray.
 2. Inne komercyjne oprogramowanie: Autodesk Maya, Cinema 4D, Softimage, PhoenixFD.
 3. Wybór sposobu otrzymywania informacji i komunikatów z Renderowni Świerk.
 4. Możliwość otrzymywania powiadomień o zakończeniu zadania oraz o udostepnieniu Renderbonów po otrzymaniu wpłaty.
 5. Kalkulator pozwalający szacować czas trwania obliczeń na klastrze Renderowni Świerk.
 6. Płatności on-line (kartą i e-przelewem) i natychmiastowa dostępność Renderbonów po zapłacie.
 7. Możliwość dodawania nowych Użytkowników z tej samej firmy i tworzenia wspólnych pul Renderbonów dla grup Użytkowników.
 8. Możliwość podniesienia priorytetu dla zadań będących już w realizacji (przyspieszenie obliczeń).
 9. Możliwość dostarczania i odbioru danych na nośnikach (dyskach) zewnętrznych w siedzibie NCBJ w Świerku (ok. 30 km od centrum Warszawy).
 10. Możliwość rezerwacji dodatkowej powierzchni dyskowej i/lub czasu przechowywania danych.
 11. Automatyzacja składania reklamacji – formularz zgłoszenia.
 12. Forum Użytkowników, względnie Facebook lub Tweeter.
 13. Inne życzenia, proszę wymienić...

 

Renderownia Świerk Team